Home

Woongroep Maastricht

Actueel - Lindenkruis

2013/2014

Bestuur SWM

Geschiedenis

Uitgangspunten SWM

Verduidelijking

 

SWM realiseerde met woningcorporatie Maasvallei een woongroep (50+)voor de Vereniging Woongroep Lindenkruis [VWL]

 

Het bestuur van de Stichting Woongroep Maastricht heeft met een bescheiden trots meegewerkt aan dit nieuwbouwproject voor de woongroep Lindenkruis.

Een woongroep wiens bewoners betrokken zijn op mens en maatschappij (politiek geëngageerd), een stevige culturele bagage hebben, participeren in een of andere vorm van cultuur: te denken valt aan muziek, film, toneel, dans, poëzie, schrijversschap, toneel en kunst.

Mensen die positief in het leven staan, gesteld zijn op privacy, maar ook graag actief zijn samen met anderen.

"Je wordt ouder en beseft, dat de maatschappij niet meer vanzelfsprekend voor je zal zorgen.Je wilt je leven een actieve invulling geven en bent bereid je hiervoor, samen met anderen, in te zetten".

 

 

Aanmelden voor de wachtlijst van de Vereniging Woongroep Lindenkruis (VWL)

 

Aanmelding => U stuurt rechtstreeks een e-mailbericht naar vwl@woongroepmaastricht.nl.

U ontvangt een reactie van het bestuur van VWL

Met onder andere een uitleg over de procedure als een woning vrijkomt en over de toetreding tot de wachtlijst.

Bij aanvaarding van het lidmaatschap van VWL vindt voor het ondertekenen huurcontract een toetsing van woningcorporatie Maasvallei plaatst aan de geldende regels van de sociale huursector.

Vermeldenswaard is dat het ondertekenen van de toetredingsverklaring VWL obligatoir is bij toelating lidmaatschap.

 

Goed en belangrijk om te weten

 

Vereniging Woongroep Lindenkruis vanaf april 2020 op de hoek Capucijnenstraat & Lindenkruis in Maastricht

 

Twaalf twee-kamer woningen en zeven drie-kamerwoningen.

Sociale huurwoningen respectievelijk in de prijsklasse van € 592 en € 710 per maand (prijspeil 2017)

Nogmaals. De selectie van bewoners door VWL wordt door Woningstichting Maasvallei getoetst aan de voor de sociale huursector geldende regels.

Mocht je interesse hebben voor de Woongroep Lindenkruis dan is er nu één appartement vrij om je voor aan te melden.

 

22/04/2022