2014/2013

Home

Woongroep Maastricht

Actueel

2013/2014

Bestuur

Geschiedenis

Uitgangspunten

21 Augustus 2014: overleg met Maasvallei en de RO-groep

 

Ook deze bijeenkomst, georganiseerd door de Woongroep, werd druk bezocht.

Weer een stapje dichterbij de realisering.

 

 

De RO-groep licht in samenwerking met Maasvallei toe, wat de mogelijkheden en daarnaast vooral de kosten zijn.

Het betreft dan huur- sociale en vrije sector en koop.

 

We kunnen echt aan de slag wanneer definitief vast staat wie er wil gaan wonen en waar.

Dit moet voor het eind van 2014 duidelijk zijn. Daarom wordt de leden gevraagd om voor half september uitsluitsel te geven, zodat duidelijker wordt met hoeveel mensen we het vervolgtraject in zullen gaan.

 

Nu in 2016 zijn we met Maasvallei & RO groep een bouwproject aan het realiseren 

 

Samenwerkingsovereenkomst met Maasvallei en RO groep ondertekend

(9 mei 2014)

 

Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Limburger: Afbraak Brandweerflat (21 februari 2014)

 

Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag van de informatie bijeenkomst van de Stichting Woongroep Maastricht.

 

Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eindelijk is het zover................!!

 

na zes jaar inspanning, in de breedste zin van het woord, gaat het waarschijnlijk lukken om ‘onze droom’ van een Woongroep in Maastricht te realiseren.

Een woongroep voor 55-plus, waarvoor binnenkort een intentie-overeenkomst wordt afgesloten.

Wij gaan, in samenwerking met 2 partijen in Maastricht, aan de slag om de woongroep te starten op een unieke plek in de binnenstad.

 

Naar aanleiding van deze nieuwe ontwikkeling nodigen wij jullie uit voor een voorlichtingsbijeenkomst over de nieuwe plannen op 13 februari van 20.00u.-22.00u. in het Citycentrum aan het Misericordeplein, Bogaardenstraat (iets verder dan Lumiere, rechts bij het Wachtershuisje).

 

 

Deelnemers Woongroep Maastricht per oktober 2013

 

 

Naar aanleiding van onze oproep in Kwiek, de Maastrichtse Infokrant voor Ouderen,  no. 23 van september van dit jaar, kreeg ik een groot aantal telefonische reacties. Ik had de tekst van deze oproep een aantal maanden geleden al ingeleverd en de gemeente heeft deze ingekort en gewijzigd en noemde mij daarin, per abuis natuurlijk, de voorzitter van onze Stichting.

 

Ben ik nooit geweest. Corry Keulen is sinds een aantal maanden onze enthousiaste nieuwe voorzitter. Enfin, de informatie die ik heb gegeven en ook de info op onze website heeft ertoe geleid dat een aantal nieuwe deelnemers zich heeft gemeld. Daarmee komt het totaal van deelnemende huishoudens per oktober op 30. En dat aantal zal nog groeien.

 

 

Wonen zonder zorgen

Juni 2013

Op TV Maastricht werd door ‘Good Veurein’ in het weekend van 7 juni aandacht besteed aan het thema wonen voor ouderen. In het programma wordt ook een bezoek gebracht aan woongroep Aquarius in Eindhoven. De reportage wordt omlijst met een gesprek met twee bestuursleden van Woongroep Maastricht over de plannen en ideeën van de  woongroep.

Het programma is nog te zien via http://www.goodveurein.nl/afleveringen/

Het deel over de woongroepen Maastricht en over Aquarius begint na 7.30 minuten.

 

 

 

 

   

 

 

 

Aanmelden

28 oktober 2014 MINISYMPOSIUM ‘ZELFREGIE IN WONEN, ZORG EN WERK’

 

Woongroepmaastricht was een van de gastsprekers op het  minisymposium van 28 okt jl in Kerkrade met als thema  ‘zelfregie in wonen, zorg en werk’. Centraal stond hierbij de toekomst van woongemeenschappen voor 55-plussers.  Deze bijeenkomst was een gezamenlijk initiatief van Welzijnsgroep Parkstad en het Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Technologie.

 

Heleen van Binsbergen vertelde over het inmiddels 7 jaar geleden genomen initiatief tot oprichting van woongroepmaastricht, het hele traject dat tot nu toe afgelegd is en de positieve ontwikkeling waar we nu zijn aangekomen.

 

Er werd een uitgebreide toelichting gegeven op de  voordelen van het wonen in woongroepen.  Dit ook gezien vanuit het perspectief van de  participatiemaatschappij.  

Andere gastsprekers zoals Han de Jong, secretaris van de Oude Vossen in Amsterdam, onderstreepte de toegevoegde waarde t.a.v.  de toenemende eenzaamheid.            

Jos Severijns van de RO-groep Maastricht presenteerde het nieuwe bouwproject waar zij, in samenwerking met woningcorporatie Maasvallei , een locatie voor  woongroepmaastricht willen ontwerpen. Dit betreft het terrein van de brandweerkazerne  waar woongroepmaastricht momenteel een optie heeft.                                                               

Daarnaast kreeg vooral het thema zorg  veel aandacht en het belang hiervan in woongroepen.

 

Aansluitend vond onder de ruim 60 bezoekers een levendige discussie plaats onder leiding van Frits Benjamins, directeur faculteit gezondheidszorg van Hogeschool Zuyd.

 

 

16 oktober 2014

TOEKOMSTIGE BEWONERS SAMEN AAN DE SLAG!

 

Donderdag 16 oktober was het dan zover: de eerste kennismaking met elkaar .

Op de enquête, die in september onder alle leden was verspreid, hebben 20 leden zich aangemeld als potentiële bewoner voor de te realiseren Woongroep op de voormalige locatie brandweerflat.

 

Naast de kennismaking met elkaar zijn er ook afspraken gemaakt over het starten van 3 werkgroepen:

 

* woning en woonomgeving: welke speciale wensen hebben de toekomstige bewoners en is dit in te passen in de uit te werken plannen ? 

 

* woongroepconcept: wat willen we als woongroep samen gaan doen en welke randvoorwaarden zijn daar voor nodig?

 

* juridische structuur: de toekomstige bewoners van het complex zullen zich moeten gaan organiseren, zodat de gemeenschappelijke zaken, toewijzing en betaling goed vastgelegd gaan worden.

 

Aan ieder werkgroep neemt 1 bestuurslid deel. Vóór het nieuwe jaar willen we die verschillende zaken in concept klaar hebben zodat we met Maasvallei en ROgroep tot overeenstemming kunnen komen. Rond april 2015 wordt het definitieve besluit voor de realisatie genomen, zodat de voorbereidingen kunnen worden gestart. In 2016 gaat dan, volgens de huidige planning, de schop de grond in.

 

Ook interesse om deel te nemen?

 

Meld je aan via A A N M E L D E N

 

(foto: Geke van de Kamp)